Krzysiek_G1204

O mnie

Płeć:
Mężczyzna
Wiek:
52 lat
Znak zodiaku:
Strzelec
Stan:
rozwiedziony
Wykształcenie:
wyższe
Lokalizacja:
Italy, Puglia, Brindisi

Wygląd & charakter

Stosunek do palenia:
nie palę
Alkohol:
piję okazyjnie
Dzieci:
mam i wystarczy
Wzrost:
179
Figura:
normalna
Kolor włosów:
ciemny blond
Kolor oczu:
piwny
Języki, w których mogę się porozumiewać:
polski, angielski, hiszpański, włoski
Czego szukasz?:
przyjaźni, małżeństwa, poważnego związku, zabawy
Moja religia to:
Chrześcijaństwo, Ateizm, inna

O mnie

Wiesz, my­ślę co­raz czę­ściej,
że trze­ba wró­cić.
Może cię spo­tkam, a szczę­ście?
Prze­cież szczę­ście to ra­zem się smu­cić.

Wła­śnie pa­trzę w księ­ży­co­we okno
i słuch na­tę­żam.
Pu­sto. Gdzieś szu­mi wiatr. Sa­mot­ny
wśród li­ści — księ­życ.

Koło zło­ci­ste zza li­ści wy­szło,
to­czy się w wie­trze.
Ta­kie księ­ży­ce były nad Wi­słą,
tyl­ko że bled­sze.

Na­wet Wiel­ki Wóz prze­jaz­dem w drze­wie
tkwi o pół­no­cy
tak jak u nas. Ale tu­taj? Nie wiem
na­praw­dę — po co.

Cóż tu? Tę­sk­no­ta i noce bez snu,
ja­kieś uli­ce i czy­jeś wier­sze.
Żyję. I z lu­dzi, nie-lu­dzi je­stem.
Di­spla­ced Per­son.

My­ślę o to­bie. Wiem, że trze­ba odejść,
może po­wró­ci, co prze­szło,
cho­ciaż nie wiem, jaka bę­dzie mło­dość
ani gdzie je­steś.

Ale będę, miła, za­wsze two­im
albo ni­czy­im.
Słu­chaj,
słu­chaj, prze­czy­taj ten wiersz,
je­śli gdzie­kol­wiek ży­jesz.

"Wiesz, myślę coraz częściej"
TADEUSZ BOROWSKI

Szukam

Miłej i przyjaznej duszy.

Moje Zainteresowania

Tango argentyńskie, tennis, sport, historia, filozofia, literatura, wydarzenia globalne, turystyka.